Gett. El divorcio de Viviane Amsalen


Director: Ronit i Sholmi Elkabetz.
Actors: Ronit Elkabetz, Simon Abkarian, Menashe Noy.

Sinopsi: Viviane Amsalem, separada des de fa anys d'Elisha, el seu marit, vol aconseguir el divorci per no esdevenir una marginada social. A Israel no existeix encara el matrimoni civil; segons les lleis religioses, només el marit pot concedir el divorci.