Diccionari del Cinema a Catalunya


Director: Joaquim Romaguera i Ramió.

Els noms propis que han destacat en més de 100 anys d'història del Cinema a Catalunya, independentment de la llengua en què s'hagi realitzat.