El triunfo de la voluntad


Director: Leni Riefenstahl.

Sinopsi: Alemanya, any 1934. Adolf Hitler acabava d'arribar al poder un any abans. El partit nacionalsocialista celebra un congrés en el qual s'exalten els valors del poble alemany i la raça ària.