Tim Burton. Cuentos en sombras


Autor: Jordi Sánchez-Navarro.

Tim Burton, el més extravagant i inadaptat creador mai sorgit d'aquesta poderosa maquinària empresarial coneguda com el Nou Hollywood, amb el seu particular univers temàtic.