Walking next to the wall


Director: Fernando del Haro.

Walking next to the wall" és una pel·lícula informativa, un documental que explica la història de com viu una de les minories més decisives del Pròxim Orient: els cristians d'Egipte, els coptes. Són 10 milions de cristians que viuen en un país de majoria islàmica i han patit una dura persecució en els últims anys.