My Stuff


Director: Petri Luukainen.
Sinopsi: En Petri Luukkainen enmig d'una crisi existencial, comença la reconstrucció de la seva existència quotidiana preguntant: Què és el que necessito realment? Decideix llavors portar a terme un atrevit experiment. La norma és molt simple: Guarda totes les seves coses (inclosa la roba) en un magatzem, començant totalment nu, i agafant només un article per dia. El resultat del seu experiment és aquest documental.